TEMATICA

Salarizarea personalului bugetar în 2019

  • Actele normative care reglementează salarizarea personalului bugetar.
  • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  • Ordonanța de urgență nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.
  • 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  • Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor     măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
  • Prezentarea modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 153/2017 prin actele normative de mai sus.
  • Discuții pe marginea legislației

Lector invitat: Ion Gibescu