TEMATICA

 • Birotica
 • Rolul şi locul secretariatului în structura organizaţiei
 • Rolul şi locul secretarei / asistentului managerului
 • Funcţiile secretariatului modern.
 • Corespondenţa ca activitate a secretariatelor
 • Organizarea şi prelucrarea arhivei.
 • Managementul documentelor: noţiuni, definiţii
 • Sisteme de management al documentelor.
 • Utilizarea produsului de prezentare grafică PowerPoint.
 • Utilizarea produsului Windows, a procesorului de texte Word şi Excel în tehnoredactarea informatizată.
 • Circuitul actelor în instituţie în format electronic.

 Lector invitat: Corneliu Şăulean