TEMATICA

 • Sistemul organizatoric: definire şi componenţe;
  • Organizarea informală / Organizarea procesuală / Organizarea structurală
  • Metodologia de perfecţionare a sistemului organizatoric
 • Metode şi tehnici manageriale moderne
 • Leadership şi motivare –  Ce îi deosebeşte pe lideri de manageri?
  • Liderul şi viziunea organizaţiei / Liderul şi misiunea organizaţiei / Liderul şi valorile organizaţiei
  • Ce este motivarea? Miturile motivării; Factorii motivaţionali; Feed-back-ul: instrument de motivare

    Lectori invitaţi: Marius Ghilezan şi George David