TEMATICA:

  • Apariţia conflictelor şi moduri de soluţionare eficientă
  • Practici şi tehnici de negociere
  • Distribuţia rolurilor
  • Rolul agendei publice
  • Rolul mediatorului.
  • Comunicarea în timpul conflictelor

Lector invitat: George David si Marius GHILEZAN