TEMATICA

 • Organizarea și gestionarea activităților de resurse umane
 • Documente elaborate în compartimentul resurse umane
 • Strategii și politici în planificarea resurselor umane
 • Analiza postului / fișa postului / evaluarea postului
 • Recrutarea / selecția / angajarea / salarizarea
 • Evaluarea performanțelor profesionale / promovarea / motivarea
 • Salarizarea personalului bugetar în perioada 2015-2016. Legea nr. 284/2010.
 • OUG nr. 83/2014 cu modificările și completările ulterioare – care reglementează salarizarea personalului bugetar în anul 2015, inclusiv în trimestru IV al anului 2015.
 • OUG nr. 57/2015- care reglementează salarizarea personalului bugetar în anul 2016.
 • OUG nr. 20/2016 de completare a OUG nr. 57/2015 și care reglementează eliminarea unor discrepanțe salariale, precum și salarizarea personalului medico-sanitar și personalului din învățământ.
 • Elaborarea unei legi de salarizare care va ține seama de prevederile Legii nr. 284/2010 și de prevederile OUG nr. 20/2016

Locație: Predeal, hotel BELVEDERE.

Taxă participare curs: 680 lei/ persoană. Discount de instruire 5% la taxa de instruire începând cu al doilea participant la program.

Tarif servicii hoteliere: 1320 lei/ persoană pentru întreaga perioadă. Gratuitate cazare însoțitor.

Data limită de înscriere: 03.05.2018

Certificare: Participanţii vor primi la sfârşitul programului un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația „INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE”, eliberat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI certificat recunoscut de legislația muncii din România și pe plan internațional.

Cerinte: participantii trebuie să aducă la curs urmatoarele acte:

 • copie act de studii
 • copie BI/CI
 • copie OP

Important: Pentru grupe de minim 20 de participanți programul se poate organiza la sediul organizației solicitante sau la o locație propusă de aceasta. Cheltuielile pentru formarea și perfecționarea personalului angajat al autorităților contractante sunt considerate cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal art. 21 alin. 2 lit. H.

Trimite-ne un email!

Contacteaza-ne online!

Contacteaza-ne telefonic!

Descarca, completeaza si trimite PDF!