TEMATICĂ

  • Cadrul legislativ privind achizițiile publice. Identificarea și prezentarea instituțiilor din domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi.
  • Noile reguli de planificare şi pregătire a proceselor de achiziţie publică. Strategia anuală de achiziții și Strategia de contractare.
  • Noile Praguri valorice şi Proceduri de atribuire.
  • Elaborarea documentaţiei de atribuire. Rolul DUAE.
  • Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie. Noile criterii de atribuire.
  • Platforma SEAP/SICAP.
  • Executarea și modificarea contractului de achiziţie publică. Subcontractarea.
  • Contestarea procedurilor de atribuire.

Lectori invitaţi: SAULEAN CORNELIU