TEMATICĂ

  • Cadru legislativ in vigoare și noutăți in domeniu
  • Noile reguli de planificare şi pregătire a proceselor de achiziţie publică.
  • Identificarea și prezentarea instituțiilor care interferează cu domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC.
  • Praguri valorice şi proceduri de atribuire. Elaborarea documentaţiei de atribuire. Rolul DUAE.
  • Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie. Noile criterii de atribuire.
  • Strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; Alegerea și justificarea criteriului de atribuire.
  • Platforma SICAP.
  • Dosarul de achiziție. Executarea și modificarea contractului de achiziţie publică.
  • Contestarea procedurilor de atribuire.

Lectori invitaţi: SAULEAN CORNELIU