TEMATICĂ:

  • Cadru legislativ in vigoare și noutăți in domeniu
  • Noile reguli de planificare şi pregătire a proceselor de achiziţie publică.
  • Identificarea și prezentarea instituțiilor care interferează cu domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC.
  • Praguri valorice şi proceduri de atribuire. Elaborarea documentaţiei de atribuire. Rolul DUAE.
  • Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie. Noile criterii de atribuire.
  • Strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; Alegerea și justificarea criteriului de atribuire.
  • Platforma SICAP.
  • Dosarul de achiziție. Executarea și modificarea contractului de achiziţie publică.
  • Contestarea procedurilor de atribuire.

Locație: MAMAIA, hotel GRAND ASTORIA  

Taxă participare curs: 680 lei/ persoană.

Discount la taxa de instruire 5% începând cu al doilea participant.

Tarif servicii hoteliere pentru  întreaga perioadă: 2780 lei/ persoană

Gratuitate cazare însoțitor.

Data limită de înscriere: 20.07.2020

Certificare: Participanții vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Important: Pentru grupe de minim 20 de participanți programul se poate organiza la sediul organizației solicitante sau la o locație propusă de aceasta.

Cheltuielile pentru formarea și perfecționarea personalului angajat al autorităților contractante sunt considerate cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal art. 21 alin. 2 lit. H.

Trimite-ne un email!

Contacteaza-ne online!

Contacteaza-ne telefonic!

Descarca, completeaza si trimite PDF!