TEMATICĂ:

 • Proceduri reglementate de Legea 98/2016:
  • licitaţia deschisă,
  • licitaţia restrânsă,
  • negocierea competitivă,
  • dialogul competitiv,
  • parteneriatul pentru inovare,
  • negocierea fără publicare prealabilă,
  • concursul de soluții,
  • procedura pentru servicii sociale,
  • procedura simplificată.
 • Instrumente și tehnici speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice
  • acordul cadru,
  • sistemul dinamic de achiziții
  • licitaţia electronică.
 • Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire:
  • Consultarea pieței,
  • Documentaţia de atribuire,
  • Comunicare,
  • Publicitate și transparență – SEAP,
  • Criterii de calificare și selecție,
  • Criterii de atribuire,
  • Documentul Unic de Achiziție European,
  • Atribuirea contractelor de achiziție publică.
 • Executarea contractului
 • Modificarea contractului de achiziție publică.
 • Studii de caz.

Locație: MAMAIA, hotel  GRAND ASTORIA 

Taxă participare curs: 800 lei/ persoană.

Discount la taxa de instruire 5% începând cu al doilea participant.

Tarif servicii hoteliere pentru  întreaga perioadă: 2700 lei/ persoană

Gratuitate cazare însoțitor.

Data limită de înscriere: 22.07.2019

Certificare: Participanții vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Important: Pentru grupe de minim 20 de participanți programul se poate organiza la sediul organizației solicitante sau la o locație propusă de aceasta.

Cheltuielile pentru formarea și perfecționarea personalului angajat al autorităților contractante sunt considerate cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal art. 21 alin. 2 lit. H.

Trimite-ne un email!

Contacteaza-ne online!

Contacteaza-ne telefonic!

Descarca, completeaza si trimite PDF!