TEMATICĂ:

 • Proceduri reglementate de Legea 98/2016:
  • licitaţia deschisă,
  • licitaţia restrânsă,
  • negocierea competitivă,
  • dialogul competitiv,
  • parteneriatul pentru inovare,
  • negocierea fără publicare prealabilă,
  • concursul de soluții,
  • procedura pentru servicii sociale,
  • procedura simplificată.
 • Instrumente și tehnici speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice
  • acordul cadru,
  • sistemul dinamic de achiziții
  • licitaţia electronică.
 • Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire:
  • Consultarea pieței,
  • Documentaţia de atribuire,
  • Comunicare,
  • Publicitate și transparență – SEAP,
  • Criterii de calificare și selecție,
  • Criterii de atribuire,
  • Documentul Unic de Achiziție European,
  • Atribuirea contractelor de achiziție publică.
 • Executarea contractului
 • Modificarea contractului de achiziție publică.
 • Studii de caz.

Certificare: Participanții vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația „EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE”, eliberat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI certificat recunoscut de legislația muncii din România și pe plan internațional.

Locație: SINAIA, hotel PALACE

Taxă participare curs: 680 lei / persoană. Discount de 5% la taxa de instruire începând cu al doilea participant la program.

Tarif servicii hoteliere: 1390 lei/ persoană pentru întreaga perioadă. Gratuitate cazare însoțitor

Data limită de înscriere: 19.04.2018

Cerințe: participanții trebuie să aducă la curs urmatoarele acte:

 • copie act de studii
 • copie BI/CI
 • copie OP

Important: Pentru grupe de minim 20 de participanți programul se poate organiza la sediul organizației solicitante sau la o locație propusă de aceasta. Cheltuielile pentru formarea și perfecționarea personalului angajat al autorităților contractante sunt considerate cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal art. 21 alin. 2 lit. H. [/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Trimite-ne un email!

Contacteaza-ne online!

Contacteaza-ne telefonic!

Descarca, completeaza si trimite PDF!