TEMATICA

  • Rolul și importanța compartimentului resurse umane
  • Organizarea și gestionarea  activităților de resurse umane
  • Documente elaborate în compartimentul resurse umane
  • Strategii și politici în planificarea resurselor umane
  • Analiza postului / fisa postului / evaluarea postului
  • Recrutarea / selecția / angajarea / salarizarea
  • Evaluarea performanțelor profesionale / promovarea / motivarea
  • Cadrul general privind legislația muncii și aplicarea sistemului de salarizare în instituțiile și autoritățile publice

Lectori invitaţi: Ioana Tudorache şi Ion Gibescu

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit