INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE

TEMATICA Rolul și importanța compartimentului resurse umane Organizarea și gestionarea  activităților de resurse umane Documente elaborate în compartimentul resurse umane Strategii și politici în planificarea resurselor umane Analiza postului / fisa postului / evaluarea postului Recrutarea / selecția / angajarea / salarizarea Evaluarea performanțelor profesionale / promovarea / motivarea Cadrul general privind legislația muncii și…